iGOTEK Bilgi Bankası

Bilginin Doğru Adresi

Baz İstasyonu Hakkında Önemli Bilgiler

GSM (Global System for Mobile Communication) şebekesi gezgin istasyon, baz istasyonu alt sistemi ve şebeke anahtarlama alt sistemi olmak üzere yapısal olarak üç ana bileşenden oluşur. Çok basit gibi görünsede aslında çok karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu yüzden bu bileşenleri tek tek incelemek gerekir.

Bu Yazı iGOTEK Bilgi Bankası'na Aittir. http://blog.igotek.net - Powered by iGOTEK Online Security & Investment Corporation. Bilgi almak için lütfen 0 555 204 09 25 numarasını arayınız.

Cep telefonları, çağrı cihazları, VINN ve Vodemnet benzeri internet erişim cihazları gezgin istasyon (MS) olarak adlandırılır. Gezgin istasyonlar (MS), BSS ve NSS sistemlerini kullanarak iletişim gerçekleştirilmesini sağlamaktadırlar. Her bir baz istasyonuna BTS denilmektedir. Baz istasyonu kontrol merkezine ise BSC denilmektedir. Tüm BTS’ler ve tüm BSC’ler biraraya gelerek baz istasyonu alt sistemini (BSS) oluştururlar. Baz istasyonu alt sistemi (BSS); kanal tahsisi, bağlantı kalitesi, güç yönetimi, işaretleşme ve çağrı trafiği denetimi, BTS’ler arası geçişlerin başlatılması ve frekans atlamasından sorumludur. Şebeke anahtarlama alt sistemi (NSS), abonenin şebeke içinde veya diğer şebekelerde bulunan aboneler ile bağlantısını sağlayan ve abonelik işlemlerini yürüten şebeke parçasıdır. Baz istasyonları, baz istasyonu kontrol merkezine (BSC) ve baz istasyonu kontrol merkezleri ise merkezi anahtarlama birimine (MSC) bağlıdır. Baz istasyonları genellikle 10-30 metre yüksekliğindeki kulelere yerleştirilir. 120°‘lik yatay açıya sahip 3 anteni bulunur. Her anten düşey olarak 6°’lik hüzmeye sahiptir. Merkezi anahtarlama birimi (MSC); ziyaretçi abone bilgileri veritabanı (VLR), abone bilgileri veritabanı (HLR), abone kimlik bilgileri doğrulama merkezi (AuC) ve gezgin birim
bilgileri veritabanından (EIR) oluşmaktadır. GSM hizmetini sağlayan sistemin geçit santrali (GMSC), merkezi anahtarlama biriminden gelen tüm çağrıların yol atama fonksiyonlarını desteklemektedir. Şebeke anahtarlama sistemine NSS denilmektedir. MSC, AuC, HLR, VLR, EIR, OMC ve GMSC bileşenleri şebeke anahtarlama sistemini oluşturmaktadır. NSS ise PSTN şebekesine bağlanmaktadır.

Gezgin telefon sistemlerinde, haberleşmenin yapılacağı bölge hücre adı verilen küçük alanlara bölünmüştür. Her hücrenin merkezinde bir baz istasyonu bulunmaktadır. Gezgin telefonlar haberleşmelerini baz istasyonu üzerinden yapmaktadırlar. Baz istasyonları, mobil anahtarlama birimleri
vasıtasıyla birbirleriyle ya kablo ya da yönlü radyolinklerle bağlıdırlar. Cep telefonlarıyla baz istasyonları arasındaki iletişim elektromanyetik dalgalarla gerçekleştirilmektedir. Hücresel yapı sayesinde aynı anda daha fazla kullanıcı haberleşebilmektedir.

Bu Yazı iGOTEK Bilgi Bankası'na Aittir. http://blog.igotek.net - Powered by iGOTEK Online Security & Investment Corporation. Bilgi almak için lütfen 0 555 204 09 25 numarasını arayınız.

Arama yapılacağı zaman cep telefonu, yapılacak işlem için GSM şebekesinden bir kanal talebinde bulunulur. Daha sonra MSC (Gezgin Anahtarlama Birimi) bu kanal üzerinden aramanın yapılacağını haber verir. Sistem, telefonu bir güvenlik testinden geçirir ve aranılacak numaranın yeri HLR’ye (Abone
bölge kaydı’na) sorulur. HLR birimi telefonun hangi MSC’de olduğunu haber verir. MSC, kendisine bağlı bulunan baz istasyonlarına ortak bir mesaj gönderir. Telefonlar bekleme durumundayken sürekli dinlemede olduğu için bu mesajı alan ilgili telefon cevap göndererek konuşmaya hazır olduğunu
bildirir. Her iki taraf hazır olduğunda konuşma kanalı tahsis edilir ve iki taraf arasında sohbet başlar. Konuşma kanalı, sohbet bitene kadar işgal edilir ve konuşma bittikten sonra ise diğer çağrılar için serbest bırakılır.

İlk ortaya çıkış biçimi ile GSM şebekesi, 900 MHz bandını kullanmaktadır. 890 ile 915 MHz arasındaki frekansları alış frekansı (uplink – yukarı yönlü bağlantı), 935 ile 960 MHz arasındaki frekansları da veriş frekansı (downlink – aşağı yönlü bağlantı) olarak kullanır. GSM 900‘ün kanal aralığı 200 KHz
ve kanal kapasitesi ise 124’tür. Her bir frekansta yedi kişi konuşabilmektedir. 270 kbit iletişim hızına sahiptir. 915-917 MHz arasındaki 2 MHz’lik kısım koruma bandı için bırakılmıştır. Bu 2 MHz’lik koruma bandı, alışveriş frekansları arasındaki elektromagnetik dalgalar arasında oluşabilecek girişimi (enterferans) önlemek amacıyla oluşturulmuştur. GSM 900’de modülasyon tekniği olarak Gauss Minimum Kaydırmalı Anahtarlama (Gaussian Minimum Shift Keying, GMSK) ve çoklu erişim yöntemi olarak TDMA/FDMA kullanılmaktadır. Türkiye’de bulunan Turkcell ve Vodafone GSM operatörleri GSM 900 şebekesini; Avea ise GSM 1800 şebekesini kullanmaktadır.

124 frekanstan oluşan GSM 900 şebekesindeki her bir frekans Time Division Multiplexing yöntemiyle 7 kişinin konuşabilmesine olanak sağlamaktadır. Buna göre GSM 900 şebekesinde en fazla 868 kişi konuşabilir. Türkiye geneli düşünüldüğünde bu sayı yetersizdir. Frekans sayısının sınırlı ve ihtiyacın fazla olması nedeniyle Hücre (Cell) yapısı tasarlanmıştır. Hücresel sistemde aynı frekans komşu hücrelerde kullanılamaz. Fakat bunun dışında bir kısıtlama olmadığı için aynı frekans dünya üzerinde farklı hücrelerde defalarca kez kullanılabilir. Hücrelere verilecek frekans sayısı hücredeki abone yoğunluğuna göre belirlenir.

Her hücre belirli bir alanı kapsar ve her hücrede, mobil cihaz ile bağlantı kurulmasını sağlayan bir ana alıcı-verici istasyonu (BTS) ve anten vardır. Bu alan içindeki tüm telefon görüşmeleri bu anten ve istasyon üzerinden gerçekleşir. Merkez santral ise tüm telefon aramalarının trafiğini düzenler ve aynı zamanda sabit şebekeyle olan bağlantısını sağlar.

Mobil telefon ile serbest olarak hareket edildiğinde, sistem otomatik olarak takip eder ve hangi hücrenin (baz istasyonunun) görüşme için daha uygun olduğunu belirler. Telefon görüşme için açıldığında , görüşme noktasına en yakın olan baz istasyonu ile telefon arasındaki sinyal alışverişi, sistemle olan bağlantıları sağlar. Böylece uzak kalan ve sinyali zayıflayan hücrenin baz istasyonuyla olan bağlantı kopar.

Turkcell hatlar, aynı anda konferans görüşme yaparak beş arama yapılabilmesine olanak sağlamaktadır. Konferans özelliği ile beş arama yapılarak bu aramalar birbirine bağlandıktan sonra altıncı arama yapılabilmektedir. Ancak altıncı arama konferansa dahil edilemez. Çağrılar arası geçiş yapılabilmektedir. Beş aramanın olduğu konferans görüşmeye veya tek bir aramaya geçiş yapılabilir. Bir Turkcell hattan aynı anda beşten fazla arama yapılmamış ise konferans görüşmesindeki aramalardan herhangi biri konferanstan çıkartılarak o numara ile özel görüşme yapılabilir.

Bu Yazı iGOTEK Bilgi Bankası'na Aittir. http://blog.igotek.net - Powered by iGOTEK Online Security & Investment Corporation. Bilgi almak için lütfen 0 555 204 09 25 numarasını arayınız.

Yukarıda bahsedildiği gibi bir GSM operatörünün toplam abone sayısının aynı anda arama yapmasını sağlayacak şekilde bir GSM şebekesi düşünüldüğünde ülke geneline kurulacak baz istasyonu miktarının maliyeti ve bunlarn konulacağı yerlerin kira bedelleri oldukça yüksek miktarlardadır. Türkiye’de hizmet veren Turkcell, Vodafone ve Avea GSM operatörleri tüm dünyadaki operatörler gibi toplam abone sayısının hepsinin aynı anda arama yapmayacağını düşünerek alt yapı hazırlamıştır. Bunun nedenide yüksek maliyetlerden kaçınmaktır. Bu sebeple havaalanı, stadyum vb. yerlerde aynı anda çok fazla arama yapılacağı düşünülerek o bölgeylere takviye yapılmaktadır.

Bu Yazı iGOTEK Bilgi Bankası'na Aittir. http://blog.igotek.net - Powered by iGOTEK Online Security & Investment Corporation. Bilgi almak için lütfen 0 555 204 09 25 numarasını arayınız.

Sürekli olarak aynı bölgede çok fazla arama yapılması demek GSM operatörüne masraf demektedir. Bu sebeple GSM operatörü belirli bölgelerde çok arama yapıldığını tespit ettiğinde abonelerinin hatlarına kısıtlama getirebilmektedir.

Bu Yazı iGOTEK Bilgi Bankası'na Aittir. http://blog.igotek.net - Powered by iGOTEK Online Security & Investment Corporation. Bilgi almak için lütfen 0 555 204 09 25 numarasını arayınız.

Daha fazla detaylı bilgi almak isterseniz Bilgi Destek Hattı numaramızı arayabilirsiniz.

Bilgi Destek Hattı Telefon Numarası: 0 555 204 09 25
Elastix Türkiye Türkçe Destek Hattı: 0 555 204 09 25
 
Not: 0 555 204 09 25 numaralı Bilgi Destek Hattı arandığında yapacağınız görüşme gsm operatörünüz tarafından ücretlendirilmektedir.
  • facebook-share
  • tweet-it

Powered By iGOTEK Kurumsal Çözümler