iGOTEK Bilgi Bankası

Bilginin Doğru Adresi

Fatura ödeme merkezi açmak yasal mıdır ?

Anayasanın m.38 ve (TCK m.2) ile öngörülen kanun ilkesi çerçevesinde yapılan aracılık hizmetinin hukuka aykırı bir yönü bulunmamaktadır. Mezkûr ilke, kanunda suç olarak gösterilmeyen bir fiilden dolayı hiç kimsenin cezalandırılamayacağını hükme bağlamaktadır. Bu ilke suç sayılan fiilin kanunda açıkça tanımlanmasını da gerektirmektedir. Buna göre, Bankalar Kanununda münhasıran bankalara özgü olduğu ifade edilmeyen ve bankacılık hizmeti olduğu açıkça belirtilmeyen “internet aracılığıyla üçüncü kişilere ticari amaçlı olarak fatura tahsilâtı hizmeti”nin bankalar dışında üçüncü kişilerce verilmesinin suç sayılacağı söylenemez. Bankalar Kanunu uyarınca suç sayılan eylemler, aşağıda da bahsedildiği üzere, bankacılık işlemleri ve mevduat toplamaktan ibarettir.

Bankacılık işlemlerinin nelerden ibaret olduğunun kanunda açıkça yer almaması, bu husustaki boşluğun tüzük, yönetmelik, tebliğ vs genel düzenleyici işlemlerle
Mevduat kabul etme konusuna gelince; Bankalar Kanunu m. 10-1 uyarınca Bankalar, Özel Finans Kuruluşları ve Ödünç Para Verme İşleri hakkında 1983 tarih ve 90 sayılı KHK uyarınca yetki verilen kişiler dışında kişi ve kuruluşların piyasadan mevduat kabul etmesi yasaktır. Bu suçun cezası 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 3 milyar TL’den 5 milyar TL’ye kadar ağır para cezasıdır. Diğer bir ifadeyle adı geçen kurumlara verilen münhasır yetki mevduat kabul etmekten ibarettir. Novatro İletişim Şirketi ise piyasadan mevduat toplamamakta, yalnızca ticari bir hizmetin karşılığı olarak komisyon almaktadır. Hizmetini İnternet Bankacılığı üzerinden vermekte ve bedelini de banka aracılığı ile değil peşin olarak tahsil etmektedir.

Bu Yazı iGOTEK Bilgi Bankası'na Aittir. http://blog.igotek.net - Powered by iGOTEK Online Security & Investment Corporation. Bilgi almak için lütfen 0 555 204 09 25 numarasını arayınız.

Bu nedenlerle fatura ödeme merkezi açmak yasaldır.

Bu Yazı iGOTEK Bilgi Bankası'na Aittir. http://blog.igotek.net - Powered by iGOTEK Online Security & Investment Corporation. Bilgi almak için lütfen 0 555 204 09 25 numarasını arayınız.

Bayi Temsilcisi

Bu Yazı iGOTEK Bilgi Bankası'na Aittir. http://blog.igotek.net - Powered by iGOTEK Online Security & Investment Corporation. Bilgi almak için lütfen 0 555 204 09 25 numarasını arayınız.

Reklam Alanı

Bilgi Destek Hattı Telefon Numarası: 0 555 204 09 25
Elastix Türkiye Türkçe Destek Hattı: 0 555 204 09 25
 
Not: 0 555 204 09 25 numaralı Bilgi Destek Hattı arandığında yapacağınız görüşme gsm operatörünüz tarafından ücretlendirilmektedir.
Kategori: Bayilik
  • facebook-share
  • tweet-it

Powered By iGOTEK Kurumsal Çözümler