iGOTEK Bilgi Bankası

Bilginin Doğru Adresi

Kiracı masrafları ödemez ise

Kira bedellerini ödemeyen kiracıların tahliyesinin mümkündür. İki türlü tahliye nedeni vardır. Birincisi; kirayıcıya kira bedelini ödemelesi için 30 gün süre verilir, 30 günün sonunda kira bedeli hâlâ ödenmedi ise 31’inci gün tahliyesi talep edilebilir. Veya 30 gün dolmadan kirayı ödeyen kiracıya, benzer şekilde ikinci bir kira için ihtarname gönderilirse iki haklı ihtar da tahliye nedenidir. Yani kirasını ödemeyen kiracı evden tahliye olunur. Ancak yakıt parası, kapıcı parası, su parası temerrüt nedeni ile tahliye nedeni değildir. Bunlar adi alacak sebebidir. Örneğin; icra yolu ile takip ve tahsil olunur ama temerrüde veya iki haklı ihtara neden olmaz. Demek ki kira alacağı için tahliye prosedürü işletebilir ama sair alacaklar için tahliye prosedürünü değil icrai takip ve bu yolla alacağın tahsili yoluna gidilebilir.


Powered By iGOTEK Kurumsal Çözümler