iGOTEK Bilgi Bankası

Bilginin Doğru Adresi

Vergi Mükelleflerinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Vergi mükellefi olan herkesin dikkat etmesi gereken çok önemli husular bulunmaktadır. Bu hususlara dikkat edilmediği takdirde ceza ödemek kaçınılmazdır.

Mali faaliyetlerinizi takip edip vergi dairesine gerekli beyannameleri vermesi ve sizi ödenecek vergi tutarları konusunda bilgilendirmesi için muhasebeci ile anlaştınız. Peki karşılıklı olarak yükümlülükler nelerdir ? Muhasebeciniz bir hata yapsa dahi muhsabecinize noterden vekalet verdiğiniz için vergi dairesine karşı tek sorumlu sizsiziniz. Bu yüzden bir hatanız olmadığında mutlaka muhasebecinizden zararı karşılamasını talep ediniz. Muhasebecinizin işini düzenli ve doğru bir şekilde yapması için bu klavuzda yapmanız ve yapmamanız hususunda belirtilenlere dikkat ediniz.

Muhasabeciye teslim edilmesi gereken evraklar her ay düzenli olarak muhasebeciye zamanında iletilmelidir. Evraklar zamanında muhasebeciye iletilmez ise vergi dairesine verilmesi gereken beyannemaler zamanında yapılamaz. Bu aşamada ise muhasebecinizin hiçbir sorumluluğu yoktur. Eğer siz evrakları zamanında muhasebeciye iletirseniz ancak muhasebeciniz beyannameleri zamanında vergi dairesine vermez ise bu durumda muhasebeciniz ile aranızda görüşerek cezai tutarı muhasebecinizin ödemesini talep ediniz.

İşyerinizde vergi levhasını bulundurmanız gerekmektedir. Ancak vergi levhanızı asmanıza gerek yoktur. Yazar kasanız için vergi dairesinden alacağınız “Ödeme Kaydedici CihazLevhası”nı da görünür bir yere asmanız gerekmektedir. “Bu işyerinde sigara içmek yasaktır” ibaresinin yer aldığı bir yazıyı görünür bir yere asmalısınız. Bu kurallara uyulmadığının tespiti halinde her bir kural için en az 1170 TL ceza ödemek zorunda kalabilirsiniz.

Şirket ise şirket hesabından, gerçek kişi vergi mükkelefi iseniz tüm banka hesaplarınızdan ticari olmayan ödemeler yapmamalısınız. Yapacağınız tüm ödemelerin işyeriniz ile ilgisi olması gerekmektedir. Aksi bir durumun tespiti halinde en az 1170 TL ceza ödemeniz gerekir.

Satış faturalarında ve sev irsaliyelerinde mutlaka seri no ve tarih takip edilmelidir. Aksi bir durumun tespiti halinde en az 1170 TL ceza ödemeniz gerekir. Ayrıca 8000 TL tutarın üzerinde fatura kesilmesi halinde bu tutarın banka yolu ile ödenmesi gerekmektedir. Banka havale, banka eft veya kredi kartı ile ödeme yapılmalıdır. Fatura kesilirken kesinlikle ödeme yapan kişinin adına kesilmelidir. Aksi bir durumun tespiti halinde en az 1170 TL ceza ödemeniz gerekir.

Mal alım faturaları ve masraf belgeleri muhasebeye teslim edilmesi gereken evraklar kapsamındadır ve kesinlikle geç verilmemelidir. Zamanından sonra verilen mal alım faturalarında bir sonraki aya beyanname verilebilir ancak KDV düşülemez. Bu durumda KDV cebinizden ödemek zorunda kalırısınız. Masraf belgelerinde önceki aya ait masraflar gider olarak yazılamaz.

Bu Yazı iGOTEK Bilgi Bankası'na Aittir. http://blog.igotek.net - Powered by iGOTEK Online Security & Investment Corporation. Bilgi almak için lütfen 0 555 204 09 25 numarasını arayınız.

Ticari faaliyetinizle ilgili olmayan masraf belgelerini muhsabecinize vermeyin. Yanlışlıkla işlenir ise olası bir vergi incelemesi durumunda belgedeki tutarın 3 katı ceza ödemek zorunda kalabilirsiniz. Muhasebecilerin çoğunluğu bu konuda sizi sorumlu tutmaktadır. Şüphe ettiğiniz bir masraf belgesi varsa bunu muhasebecinize verirken danışınız.

Bu Yazı iGOTEK Bilgi Bankası'na Aittir. http://blog.igotek.net - Powered by iGOTEK Online Security & Investment Corporation. Bilgi almak için lütfen 0 555 204 09 25 numarasını arayınız.

İşyeri kiralarının tutarı ne olursa olsun bankadan ödenmek zorundadır. Ödeme makbuzlarının muhasebeciye iletilmesi gerekir. Bankadan ödenmeyen her bir kira için en az 1170 TL ceza ödemek zorunda kalabilirsiniz.

Eğer işyerinizde eleman çalışıyor ise çalışanınızı sigorta yaptırmak zorundasınız. Eğer çalışanınızı sigorta yaptırmazsanız vergi dairesi hukuki olarak bir yaptırımda bulunamaz, ancak SGK’ya sigortasız işçi çalıştığınızı bildirebilir. Böyle bir durumda SGK işyerinizde inceleme yaparak size ceza yazabilir. Ayrıca her ay muhasbecinizin vereceği aylık SGK hizmet dökümünü de aynı şekilde görünür bir yere asmak zorundasınız. Aksi bir durumun tespiti halinde asgari ücretin iki katı ceza ödemek zorunda kalabilirsiniz.

Eğer işyerinizde eleman çalışıyor ise “BU İŞYERİNDE ASGARİ ÜCRET UYGULANMAKTADIR” şeklinde bir yazıyı duvarda görünür bir yere asmak zorundasınız. Aksi bir durumun tespiti halinde en az 1170 TL ceza ödemeniz gerekir.

İşyerinizde çalışan işçi sayısı 10’dan fazla ise personel maaşlarının bankadan ödenmesi zorunludur.

İşyerinde çalışmaya başlayacak işçinin çalışmaya başlamadan bir gün önce, işyerinden işten çıkan işçinin işten ayrıldığı gün muhasebeciye bildirilmesi gerekmektedir. Muhaebeciniz işten çıkışı 10 gün içinde SGK’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu işlemler süresinde yapılmaz ise her bir işçi için asgari ücret tutarında ceza ödemek zorunda kalırsınız.

Bu Yazı iGOTEK Bilgi Bankası'na Aittir. http://blog.igotek.net - Powered by iGOTEK Online Security & Investment Corporation. Bilgi almak için lütfen 0 555 204 09 25 numarasını arayınız.

Muhasebeciye her ay düzenli olarak verilmesi gereken evraklar: Mal alımı faturaları, satış faturaları, satış fişleri, perakende satış fişleri, işyeri kira ödemesi banka dekontu, elektrik faturası ödeme evrakı, su faturası ödeme evrakı, telefon faturası ödeme evrakı, internet faturası ödeme evrakı, tv aboneliği ödeme evrakı, yiyecek-içeçek-temizlik giderlerinin fiş veya faturaları, Z raporları, aylık banka hesap hareketleri dökümü, varsa sigorta poliçenizin bir kopyasını, verilen veya alının çeklerin fotokopisi.

Bu Yazı iGOTEK Bilgi Bankası'na Aittir. http://blog.igotek.net - Powered by iGOTEK Online Security & Investment Corporation. Bilgi almak için lütfen 0 555 204 09 25 numarasını arayınız.

Fatura, yazar kasa satış fişi ve perakende satış filerinin süresinde düzenlendiğinden emin olun. Süresinde düzenlenmeyen veya hiç düzenlenmeyen bu belgeler için en az 180 TL olmak koşulu ile fatura bedelinin %10’u tutarında ceza ödemek zorudna kalabilirsiniz.

Alış-Satış faturalarının zamanında muhasebecinize iletilmemesi halinde her ay düzenli olarak yapılan BA ve BS formlarında eksik beyana sebep olursunuz. Böyle bir durumda bu beyanların düzeltilmesi gerekecektir. Her bir düzeltme beyannamesi için 1170 TL usulsüzlük cezası ödemek zorunda kalırsınız.

Bu Yazı iGOTEK Bilgi Bankası'na Aittir. http://blog.igotek.net - Powered by iGOTEK Online Security & Investment Corporation. Bilgi almak için lütfen 0 555 204 09 25 numarasını arayınız.

Yazar kasadan her günün sonunda mutlaka Z raporu alınması gerekmektedir. 770 TL’yi aşmayan tutarlar için yazar kasa veya perakende fişi, aşan tutarlar içinde fatura düzenlenmelidir. Bu kurala uyulmadığı takdirde her bir fiş veya fatura için %10 oranında ceza ödemek zorunda kalırsınız. Her ay sonuda Aylık Z raporu alınmalıdır. Silik z raporları için 1170 TL ceza kesilmektedir. Bu sebeple yazar kasanızın termal olmasına veya kartuşunun bitmediğine emin olunuz.

Bilgi Destek Hattı Telefon Numarası: 0 555 204 09 25
Elastix Türkiye Türkçe Destek Hattı: 0 555 204 09 25
 
Not: 0 555 204 09 25 numaralı Bilgi Destek Hattı arandığında yapacağınız görüşme gsm operatörünüz tarafından ücretlendirilmektedir.
Kategori: Genel
  • facebook-share
  • tweet-it

Powered By iGOTEK Kurumsal Çözümler